An Unfinished Piece for Mechanical Piano
Born Today
Home / An Unfinished Piece for Mechanical Piano

An Unfinished Piece for Mechanical Piano

Year:
Duration:
103 min
Genres:
Drama
IMDB rate:
7.9
Director:
Awards:
2 wins & 1 nomination
Details
Country: Soviet Union
Release Date: 1977-09-05
Cast
Actor
Character
Nikita Mikhalkov
Nikita Mikhalkov
An Unfinished Piece for Mechanical Piano
Aleksandr Kalyagin
Mikhail Vassilyevich Platonov
Elena Solovey
Sophia Yegorovna
Evgeniya Glushenko
Sashenka
Antonina Shuranova
Anna Petrovna Voinitseva
Yuri Bogatyryov
Sergey Pavlovich Voinitsev
Oleg Tabakov
Pavel Petrovich Shcherbuk
Nikolai Pastukhov
Porfiry Semyonovich Glagolyev
Pavel Kadochnikov
Ivan Ivanovich Triletsky
Anatoliy Romashin
Gerasim Kuzmich Petrin
Natalya Nazarova
Verochka
Kseniya Minina
Lizochka
Sergey Nikonenko
Yakov
Sergei Guryev
Petechka (as Seryozha Guryev)
S. Bachkyrova
Gennadiy Ivanov
Valentin Komissarov
(as V. Komissarov)
Vyacheslav Maksakov
(as V. Maksakov)
Marat Yusim
Enrico Caruso
Voice (uncredited) (archive sound)
Goofs
In a scene towards the end of the film where Platonov storms down a hallway, he walks past a person just to his right who is clearly a crew member wearing modern clothing and holding a piece of equipment.
Share this
Photos from cast
Nikita Mikhalkov