Gau lung bing sat
Born Today
Home / Gau lung bing sat

Gau lung bing sat

Year:
Duration:
101 min
Genres:
Action | Drama
IMDB rate:
6.5
Director:
Jingle Ma
Details
Country: Hong Kong
Release Date: 2001-04-12
Cast
Actor
Character
Kim-Fai Che
Stephanie Che
JoJo
Ekin Cheng
Cool Dragon
Kin-Shing Choi
Pin-Yuan Huang
Prince
Suet Lam
Kong
Choi Wah 'Rain' Lee
Ms. Mung
Jackie Chung-yin Lui
Volcano
Wai-Ho Tam
Sui Lung (The boy)
Kenji Tanigaki
Chapman To
Long Hair
Photos from cast
Karen Mok
Popular Celebrities