Nenavist
Born Today
Home / Nenavist

Nenavist

Duration:
72 min
Genres:
Adventure
IMDB rate:
4.6
Director:
Samvel Gasparov
Details
Country: Soviet Union
Cast
Actor
Character
Elguja Burduli
(as Elgudzha Burduli)
Oleg Fedulov
Guard
Pavel Kormunin
Evgeniy Leonov-Gladyshev
Ivan Matskevich
Lev Perfilov
Yevgeni Solyakov
Elena Tsyplakova