Self-Bondage: All Tied Up with My Own Rope
Born Today
Home / Self-Bondage: All Tied Up with My Own Rope

Self-Bondage: All Tied Up with My Own Rope

Duration:
Japan:106 min
Genres:
Drama
IMDB rate:
4.4
Director:
Naoto Takenaka
Details
Country: Japan
Cast
Actor
Character
Kaoru Hirata
Masanobu Andô
Yamura
Yûji Ayabe
Yoshikazu Ebisu
Seiji Fukushi
Ginpuncho
Atsuko Hirata
Kinuyo Kodama
Erika Mabuchi
Satoru Matsuo
Nana Suzuki
Kanji Tsuda
Miho Tsumiki
Takaya Uchiyama
Kôsuke Yonehara
Terumi Yoshida
Photos from cast
Aya Sugimoto