Shoot
Born Today
Home / Shoot

Shoot

Year:
Duration:
Japan:105 min
IMDB rate:
6.3
Director:
Kazuki Ohmori
Awards:
1 win
Details
Country: Japan
Release Date: 1994-03-12
Cast
Actor
Character
Masahiro Nakai
Toshi Tanaka
Takuya Kimura
Yoshiharu Kubo
Katsuyuki Mori
Kenji
Tsuyoshi Kusanagi
Kamiya
Shingo Katori
Kazu
Gorô Inagaki
Umahori
Megumi Odaka
Minako Kitahara
Masato Furuoya
Teacher Isogai
Kôichi Dômoto
Tsuyoshi Dômoto
Kôyô Maeda
Hiroshi Nagano
Saiki
Yôko Nogiwa
(voice)
Eugene Nomura
Photos from cast
Miki Mizuno
Popular Celebrities