Tomato no shizuku
Born Today
Home / Tomato no shizuku

Tomato no shizuku

Duration:
Japan:91 min
Genres:
Drama
IMDB rate:
0
Director:
Hideo Sakaki
Details
Country: Japan
Filming Locations: Ebisu, Tokyo, Japan
Cast
Actor
Character
Bengaru
Tokio Emoto
Hideko Hara
Sô Hirosawa
Yoko
Renji Ishibashi
Manami Konishi
Masaki Miura
Eugene Nomura
Yoshiyuki Yamaguchi
Hiroshi Yamamoto
Hisashi Yoshizawa
Photos from cast
Miki Mizuno