Toward the Rainbow
Born Today
Home / Toward the Rainbow

Toward the Rainbow

Duration:
Taiwan:85 min (DVD version)
IMDB rate:
0
Director:
Shanlan Gao
Details
Country: Taiwan
Cast
Actor
Character
Brigitte Lin
Brigitte Lin
Toward the Rainbow
Charlie Chin
Jing Chen
Tsui-ying Bao
(Guest star)
Yi-yi Chang
Ying Chi Chang
Chiu-Ping Chen
Sha-Li Chen
(Guest star) (as Sha-li Chen)
Tang Chow
Fei Fei Feng
Vocals
Su Han
Yu-li Lan
Wei Li
Shi-shi Ling
Shui-chu Ma
Yonglin Ma
A Jiang
Chien Tsao
Shan Wan
Photos from cast
Brigitte Lin
Popular Celebrities