Lung feng
Born Today
Home / Lung feng

Lung feng

Year:
Duration:
Hong Kong:72 min (unrated version)
Genres:
Drama
IMDB rate:
5.3
Director:
Eric Kot
Details
Country: Hong Kong
Release Date: 1999-08-07
Cast
Actor
Character
Ekin Cheng
Qi Shu
Anita Yuen
Julian Cheung
Jacky Cheung
Calvin Choi
Remus Choi
Hoff Dylan
Stephen Fung
Osamu Kakuta
Vincent Kok
Yûki Komeyama
Winnie Lau
Tatsuya Murayama
Edmond So
Seiichi Takada
Shin Watanabe
Harlem Yu
Jackie Chan
Himself (uncredited)
Willie Chan
Himself (uncredited)
Photos from cast
Karen Mok