The Clinic on the Sea
Born Today
Home / The Clinic on the Sea

The Clinic on the Sea

Year:
Duration:
Japan:54 min
Genres:
Comedy | Drama
IMDB rate:
7.5
Details
Country: Japan
Release Date: 2013-10-14
Cast
Actor
Character
Shôta Matsuda
Kota Sezaki (11 episodes, 2013)
Emi Takei
Mako Togami (11 episodes, 2013)
Norika Fujiwara
Aoi Uchimura (11 episodes, 2013)
Sôta Fukushi
Noboru Misaki (11 episodes, 2013)
Yoshiyoshi Arakawa
Akira Hiuchi (11 episodes, 2013)
Yuichi Tsuchiya
Kunihiro Maejima (11 episodes, 2013)
Erika Toda
Teru Hatori (11 episodes, 2013)
Susumu Terajima
Tsuyoshi Kaito (11 episodes, 2013)
Yumi Asô
Reiko Sezaki (11 episodes, 2013)
Ai Katô
(11 episodes, 2013)
Yukio Ueno
Yohei Carlos Yamanaka (11 episodes, 2013)
Kaho
Rika (11 episodes, 2013)
Photos from cast
Miki Mizuno
Popular Celebrities